SFK GRIPEN

KM-8 2013-10-20 Bottenmete med Vandia

Den 20 oktober var det dags ett av de populära fisken vi har, bottenmete från turbåt. Vi delade båt med SFK Spinnaren och båten var Vandia med Thomas som skeppare. Regnet hängde i luften men mestadels så fick vi uppehåll. Fisket visade sig bli rätt hyfsat för en del men många hade långt mellan huggen, det gällde att känna de små förändringarna som skedde när Rödspottorna var framme och tacklet hade även betydelse denna dag. Denna gång var dominansen av Rödspottor störst tätt följd av Sandskäddor. Ett par Rödspottor över kilot kom upp men många var fin matfisk på 5-700 g. Det var den långa turen som vi hade bokat så vi fiskade mellan 08:00-15:00.

 

 

Dagens segrare blev Patrik med 21 godkännda fiskar, de minimimått som gällde var 25 cm för Sandskädda, 30 cm för övrig plattfisk. På andra plats kom Lennart med 19 godkända och på tredje plats kom Göran Brandt även han med 19 godkännda men med lägre totalvikt. Nämnas kan att de som ville fick köra med catch and release men att man fick hålla reda på hur många man hade fått med hjälp av någon annan vid sidan om. Lagsegern gick till lag nr 1 som fick 67 fiskar och har nu en ointaglig ledning på 37,5 poäng. På andra plats kom lag nr 2 med 58 fiskar och det ger dem en poäng på 29,5 poäng. Lag nr 3 fick ihop 47 st och det ger dem 29 poäng. Idag så var vi 24 st totalt med Spinnaren, de var 8 st. I klubben kom det upp 172 godkända fiskar fördelade på 130 rödspottor, 32 Sandskäddor och 10 Skrubbor. Deltagare:(Patrik Rickard. Lennart Bundy, Göran Brandt, Sven-Erik Rickard, Michael Hammarlund, Kurt Grip, Stefan Rosenström, Johannes Rehn, Bengt Fransson, Conny Lindqvist, Veikko Lathi, Krister Rehn, Kjell Olsson, Karl-Åke Månsson, Ernst Riesbeck, Therese Lahti samt från Spinnaren: Alf Nellhov, Christoffer André, Claes Lindberg, Göran Andersson, Joakim Antoniusson, Mattias Holm, Nicklas Wandegren och Roger André)